Každý z nás jistě již viděl včelu. Ví o ní, že nosí nektar z květů, že nosí na zadních nožičkách pyl, že je pracovitá, přísloví říká- jsi pilný jak včelička, ale také ví, že včelka má žihadlo. Když bodne, jako by se pychl rozpálenou jehlou. Po krátkém čase obyčejně mnohý " ztloustne" v místech, kde včela bodne.

 

To je jen málo z toho co lidi o včele vědí..

Včela na květu hledá nektar nebo pyl. Nektar je sladká šťáva, kterou květy vylučují a včely vysávají. Pyl je prášek, který se uchytí na jemných chloupcích na těle včely. Nejlépe tuto skutečnost můžeme vidět na kvetoucí pampelišce - smetance lékařské.

Na hlavě včely můžeme rozeznat  oči, tykadla, ale také ústa s kusadly. Budeme li pozorně sledovat včelu na květu, určitě uvidíme, jak vysouvá z úst sosáček, kterým nasává nektar. Dobrému pozorovateli  neunikne,že na hlavě včely pozoruje dvě velké oči a tři další jednoduchá očka.

Na hrudi si může všimnout dvou párů křídel a tří párů nohou. Křídla jsou blanitá ( proto patří včela mezi hmyz blanokřídlý), protkaná žilkami. Včela má křídla neustále napjatá. Pohyby křídel při letu včely jsou tak rychlé, že není možné pouhým okem sledovat jednotlivé kmity. Letící včela spojí zadní křídlo s předním háčky ve sponě. Vytvoří tak souvislou trojúhelníkovou plochu. Po skončení letu se křídla vrátí do původní polohy. Nohy jsou umístěny na spodní straně hrudníku a umožňují včele pohyb. Nohama také vykonává všechny práce. První pár nohou směřuje šikmo  vpřed, druhý příčně na stranu od těla a třetí šikmo vzad. Při chůzi se včela střídavě opírá vždy o tři nohy. Včely mají tu zvláštnost, že lezou i po skle. Umožňuje jim to polštářek mezi drápky na posledním článku chodidla. Polštářek používá i  ke zpětnému lezení z hlubokých květních trubek.

Zadeček včely je stejně důležitou částí těla jako obě předcházející.. Při prohlídce můžeme pozorovat pouze šest článků u matky, u trubce sedm. články mají schopnost se zasouvat pod sebe a zase vysouvat. V zadečku jsou ukryty mnohé velmi důležité orgány včely, jako jsou části trávicího ústrojí, medný váček, vyměšovací ústrojí,, pohlavní ústrojí, části cévní i nervové soustavy, vzdušnice i vzdušné vaky, jedový váček, ale také žihadlo. Až si otevřeme úl vidíme jak některé včely na spodní straně zadečkových článků právě potí vosk, který jiné včely sbírají  a zpracovávají. Jak je to u včel důmyslně zařízeno.  Začněme už včelu skutečně obdivovat.

Autor článku použil literaturu" Začínáme včelařit " kterou napsal Libor Hanousek