Matka je největší včela. Jediné její poslání je klást vajíčka, aby udržela rod..

Včely ji při tom neustále  doprovází a krmí. Při vzájemném dotýkání šíří po úlu matčinu vůni, které říkáme feromon. Včely touto voňavou informaci berou na vědomí a ví, že mohou v klidu pracovat, že je ve včelstvu všechno v pořádku. Matka je ve včelstvu nejcennější jedinec, u něhož můžeme sledovat i mnoho pozoruhodností. Největší z nich je možná ta, že se líhne ze stejného vajíčka, jako včela dělnice, uloženého jen do zvláštní buňky, matečníku. Rozdíl ve vývoji dělnice a matky nastává až za tři dny, kdy se vajíčko promění v larvičku. Tu pak včely od samého začátku krmí mnohem častěji než ostatní larvy a výživnější kašičkou (je známá jako mateří kašička). Plní matečník tak rychle, že larva na kašičce plave. Proto je vývoj matky nejkratší a trvá jen 16 dní, zatímco včela se vyvíjí 21 dní a trubec dokonce 24 dní.