Ochrana včel.

Vyhláška č. 40/1997 Sb. Ministerstva zemědělství ČR.

( k § 30 odst. 1 a k § 31 odst. 1 zákona )

§ 3

Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci přípravku pro včely jedovaté (" dále jen přípravky pro včely jedovaté" ), nesmí být používány:

 

a) na kvetoucích porostech navštěvovaných včelami

b) na kvetoucích stromech a keřích navštěvovaných včelami

c) z letadla, na pozemcích, přes které probíhá hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země sluchem a zrakem.

K §3: Přípravky pro včely jedovaté se nesmějí používat do kvetoucích porostů. Pozor je třeba dbát na odhad rozkvětu nejen porostu, ale i plevelů nacházejících se v porostu, dále na sílu a směr větru.

§4

Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci přípravku pro včely škodlivé (" dále jen přípravky pro včely škodlivé" ), nesmí být používány v době, kdy včely létají.

a) na kvetoucích porostech navštěvovaných včelami

b) na kvetoucích stromech a keřích navštěvovaných včelami

c) z letadla, na pozemcích, přes které probíhá hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země sluchem a zrakem.

K §4: Přípravky škodlivé se smějí používat i do kvetoucích porostů, ale jen v době kdy včely nelétají, zpravidla brzo ráno před výletem včel nebo pozdě večer. Vedle předávkování je nejčastější příčinou otrav zpoždění při ranním ošetření, kdy již včely vyletují. Proto lze doporučit spíše večerní ošetření, tedy po skončení letu včel. Nejjistější zárukou, jak předejít poškození včel, je zjištění přítomnosti včel přímo na porostu.