Hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce přejí včelaři.