VČELAŘE

na členskou schůzi ZO ČSV Jistebnice, která se koná dne 6.9.2015 od 10 hod v restauraci KD Jistebnice.

  • Výběr formulářů 1.D

  • Výběr formulářů - statistika

  • Hradišťko

  • Datumy léčení v roce 2015

  • Doklad o cizí ZO – pokud se vás týká

  • Doporučuji si přinést časopis Včelařství č. 8--
Děkuji

S pozdravem
Marcela Ukropcová
jednatelka ZO ČSV Jistebnice
jednatelka OO ČSV Tábor