Podletím začíná včelařský rok.

Včely hledají v přírodě nejusilovněji z celého roku zdroje pastvy. Začíná se ve větší míře projevovat slídění včel. Slídění někdy přerůstá až v loupež. Jedno včelstvo je schopno vybrat zásoby jinému včelstvu bez ohledu na souboje, které při takových situacích vznikají.V tomto období ve včelstvech klesá zájem o trubce, klesá zájem o zvětšování plodového tělesa. Stavební pud ustává, narůstá pud sebezáchovy a přípravy na zimní období. Včely nechávají vyhladovět trubce a nakonec je vyhánějí z úlů. Rovněž tak ustává i výkon matky v kladení vajíček. Včely se o matku nestarají tak, jak tomu bylo třeba jen o pár týdnů dříve. Včely upravují prostor úlu tak, aby mohly přežít dlouhé období zimy. Podletí je předzvěst podzimu. Včelař toto období pozná také podle jiných projevů v přírodě. Souvisí zpravidla s nástupem žní. Již staří včelaři uznávali pořekadlo: Zenci na pole, včely z pole. Z rostlin, které v podletí kvetou, můžeme jmenovat např. pámelník, slunečnici, druhé seče jetele. Dozrávají plody bezu černého. Na nich včely také hledají potravu. Včelař se musí zajímat o to, zda ve včelstvech není hlad, zda snůška trvá, nebo zda musí včelstva začít podněcovat k větší činnosti. V každém případě musí vynaložit úsilí, aby ve včelstvech neustávaly matky v kladení a včely ve výchově plodu. Čím více plodu bude v podletí, tím je větší naděje nejen na sílu včelstva v zimním období, ale i na větší počet včel na jaře. Zaznamenejme si ve svém kalendáři přírody všechno, co se v tomto období v přírodě děje. Povedeme-li záznamy více let, umožní nám porovnání a také lepší orientaci při potřebných zásazích do včelstev.

Článek převzatý z knihy Libora Hanouska ZAČÍNÁME  VČELAŘIT