Sáňkování, lyžování, koulování - jedno střídá druhé.

Symbolický sněhulák jako strážce včelnice může být také pěknou ozdobou v tomto období. Pro včely je však období zimy velmi dlouhé. Potřebují klid. Ten musí zajistit včelař za každou cenu. V blízkosti úlu nenechá stát suché lodyhy rostlin, aby svými větvičkami za větru neškrábaly po úle. Ne snad, že by poškrábaly úl, ale proto, že šramot po úle ruší včely, které opouštějí seskupení chumáče a hynou. Chumáč se uvolňuje, uniká potřebné teplo ze středu a včely jsou nuceny přijímat další potravu, z níž vytvářejí nezbytné teplo k přežití zimy. Nadměrným nuceným trávením se pak zvětšují zadečky včel, v nichž je uložen výkalový vak. Jejich přeplnění způsobuje, že včelstvo, které je nadmíru rušeno, nepřežívá zimu. Snadněji podlehne potřebě kálení v úle. Vzniká nenormální situace, která může být osudná. Tuhá zima, stálý klid v úle a jistota, že včely dobře a v dostatečném množství zpracovaly zimní zásoby, jsou předpokladem k tomu, aby i včelař měl klid k jiné práci prospěšné pro včelaření. Je jen třeba občasná kontrola stanoviště, zda ptáci, myši nebo větve stromů nejsou příčinou neklidu. Sami můžeme přijít k úlům, ne však často, a pryžovou hadičkou přiloženou k česnu úlu poslechnout, že včelstvo v zimě skutečně nespí, že žije a svůj život projevuje tichým šuměním. Když včelstvo příliš hlučí nebo má na česně vynošeny kousky voští či dokonce pokálený leták, je třeba ihned zasáhnout. Hučí zpravidla proto, že má nedostatek čerstvého vzduchu. Stačí zvětšit česno. Má-li vynošeny kousky díla již před úl nebo na letáku, je v úle myš a tu musíme vyhnat. Jinak svým pohybem a požíráním pylu bude rušit celou zimu. Tento zásah do včelstva je nutný. Musí však být velmi promyšlený a rychlý. Svá pozorování si zapíšeme do kalendáře přírody. Věnujeme se práci v dílně. Připravíme mezistěny, opravíme včelařské nářadí a zařízení, nátěrem opatříme všechno, čemu nátěr prospívá. Prázdné úly vydezinfikujeme nebo alespoň důkladně vyškrábeme ostrým předmětem. Důležitou prací včelařev zimě je vyhodnocení minulého roku podle záznamů o jednotlivých včelstvech, sestavení plánu na příští rok a studium včelařské literatury. Zima ještě nekončí a včelaři už hovoří o další části včelařského roku - o předjaří.

Zima je pro zábavy dětí velice přitažlivá.