Znamenáme si každoročně datum rozkvětu třešně ptačí a angreštu.

Jsou to rostliny, kterým včelaři říkají signalizační. Na co upozorňují včelaře? Současně na dvě skutečnosti. Ta první souvisí s potřebným zásahem do včelstev a ta druhá je datum, po kterém za čtyřicet dnů může následovat snůška z rozkvetlých akátů. Potřebným zásahem ve včelstvu bývá vložení prvních mezistěn k obnově díla. U včel se totiž projevuje stavební pud, způsobený prvním přínosem nektaru a pylu do úlu. Sílí pud rozmnožovací, plochy plodu se zvětšují. Rovněž sílí pud shromažďovací, včely navštěvují kvetoucí stromy od rána až do pozdních odpoledních hodin. Brzy po rozkvětu třešně ptačí rozkvétají další ovocné stromy. Včely již přinášejí do úlu pyl a nektar v plné míře. Včelař nesmí opomenout tu skutečnost, že ve včelstvu musí být vždy dostatek zásob pro výživu včelstva, dostatek prostoru pro rozšiřování plodové plochy i dostatek prázdných buněk pro neustále se zvyšující počet vajíček položených mladou a výkonnou matkou. Slabá včelstva včelaři ruší. Usilují odbornými zákroky o vyrovnanost všech včelstev ke snůšce. Ta již na sebe nedá dlouho čekat. Vždyť v mnoha krajích ještě nekončí ani květ jabloní a včelaři už odjíždějí se svými včelstvy do porostů řepek zemědělských závodů. Náš kalendář přírody se také plní záznamy dat, kdy která známá rostlina kvete, jaká práce byla ve včelstvu vykonána. Neměly by chybět ani záznamy o příletu stěhovavých ptáků. Rozkvétají také chráněné rostliny. Mnohé rostliny jsou léčivými bylinami, a proto se právě v tuto dobu sbírají. To všechno náš kalendář přírody může obsahovat. Tak tedy nejen teplotu ve dne, v noci, směr a sílu větru, délku slunečního svitu, množství srážek, ale také záznamy zjištěné na úlové váze. Práce je mnoho, ale odvážný a pilný včelař začátečník tyto záznamy po letech využije ke srovnání s vhodnými a méně vhodnými zásahy do včelstev v určitém období.Včelařské jaro přechází v časné léto.